International Title:
Incident at Blood Pass
Japanese Title:
The Ambush
US Title:
The Ambush
Alternate Title:
Ambush at Blood Pass
 
Production: Mifune Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1970 117 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1970 115 Minutes

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Kyu Fujiki, Ichiro Miyagawa, Hideo Oguni, Hajime Takaiwa
Produced by Toshiro Mifune, Yoshio Nishikawa, Mamoru Kumada
Music by Masaru Sato
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Yoshihiro Araki
Production Design by Hiroshi Ueda
Assistant Directors Teruo Maru, Osamu Yasui
Cast
Yojimbo Toshiro Mifune
Yataro Yujiro Ishihara
Okuni Ruriko Asaoka
Gentetsu Shintaro Katsu
Heima Ibuki Kinnosuke Nakamura
Samurai Chusha Ichikawa
Tokubei Ichiro Arishima
Oyuki Mika Kitagawa
Itahachi Yoshio Tsuchiya
Gonji Jotaro Togami
Tatsu Ryunosuke Yamazaki
- Chieko Nakakita
- Seishiro Hisano
- Yasuo Araki
- Hirohito Kimura
- Seishiro Kuno
- Hiroshi Tanaka
- Yutaka Sada
- Shinsuke Achiba
- Yuzuro Sawanobori
- Shunichi Okita
- Kazuo Suzuki
- Koji Kaminishi
- Yasuji Uraki
- Kenzo Echigo
- Minoru Ito
- Yukihiko Gondo
- Koji Kakiki
- Isamu Arai
- Kazotoshi Yoshiyama
- Toshio Endo
- Shigeyoshi Yokota
- Mitsuyuki Oshima
- Kimizuka Masazumi
- Kengo Nakayama
- Yoshiharu Takahashi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A 

DVDs
Region 1 Incident at Blood Pass AnimEigo (2005) Order
Region 2 The Ambush Toho (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -