International Title:
Illusion of Blood
Japanese Title:
Yotsuya Ghost Story
US Title:
Illusion of Blood
Alternate Title:
-
 
Production: Tokyo Eiga
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1965 190 Minutes
 
US Distributor: Frank Lee International
US Release Date US Running Time
1968 105 Minutes

Staff
Directed by Shiro Toyoda
Writing Credits Toshio Yasumi, Nanboku Tsuruya
Produced by Ichiro Sato
Music by Toru Takemitsu
Cinematography by Hiroshi Murai
Production Design by Hiroshi Mizutani
Cast
Iuemon Tamiya Tatsuya Nakadai
Oiwa Mariko Okada
Osode Junko Ikeuchi
Gonbei Naosuke Kanzaburo Nakamura
Oume Mayumi Ozora
Samon Yotsuya Yasushi Nagata
Kihei Ito Eitaro Ozawa
Takuetsu Masao Mishima
Omaki Keiko Awaji
Yomoshichi Mikijiro Hira
- Eijiro Tono
- Kinji Omino
- Toru Uchida
- Noborou Yano
- Nobu Nakano
- Yusuke Takita
- Katsue Nita
- Yuriko Abe
- Tatsu Nakamura
- Akiko Nomura
- Yoshiko Maki
- Mitsuka Akiyoshi
- Sue Mitobe
- Keiko Chikusa
- Kuniko Irie
- Keiko Teruyama
- Chie Utagawa
- Mitsunosuke Nakajima
- Kenjiro Nakazato
- Kimio Aoki
- Daisuke Ito
- Shotaro Nakamura
- Kanjiro Taira
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Illusion of Blood Warrior (2002)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -