International Title:
I Live in Fear
Japanese Title:
Record of a Living Being
US Title:
I Live in Fear
Alternate Title:
I Live in Fear: Record of a Living Being
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1955 113 Minutes
 
US Distributor: Brandon Films
US Release Date US Running Time
1967 105 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni
Produced by Sojiro Motoki
Music by Masaru Sato, Fumio Hayasaka
Cinematography by Asakazu Nakai
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Directors Hisanobu Marubayashi, Takeo Nakamura, Samachi Norase, Ken Sano, Yasuyoshi Tajitsu
Cast
Harada, Domestic Court Counselor Takashi Shimura
Kiichi Nakajima Toshiro Mifune
Jiro Nakajima Minoru Chiaki
Toyo Nakajima Eiko Miyoshi
Sue Nakajima Kyoko Aoyama
Yoki Nakajima Haruko Togo
Kimie Nakajima Noriko Sengoku
Asako Kuribayashi Akemi Negishi
Ryoichi Sayama Hiroshi Tachikawa
Kuribayashi's father Kichijiro Ueda
Ichiro Nakajima Yutaka Sada
Okamoto Kamatari Fujiwara
Elder from Brazil Eijiro Tono
Araki, Judge Ken Mitsuda
Yamazaki, Yoshi's Husband Masao Shimizu
Ishida, Factory Worker Atsushi Watanabe
Satoko Kiyomi Mizunoya
Hori, Lawyer Toranosuke Ogawa
Psychologist Nobuo Nakamura
Landowner Bokuzen Hidari
Taeko Saoko Yonemura
Factory Workers Yoshio Tsuchiya, Kyoro Sakurai
Workers' Older Family Member Kokuten Kodo
Susumu Kazuo Kato
Jailbird, Chunky Akira Tani
Jailbird, Thin Senkichi Omura
Family Member of Workers Fumiko Honma
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A Soundtrack

DVDs
Region 2 Record of a Living Being Toho (2002)
Region 4 I Live in Fear: Record of a Living Being Madman (2006) Order

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -