International Title:
Hypnosis
Japanese Title:
Hypnosis
US Title:
The Hypnotist
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / TBS
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1999 110 Minutes
 
US Distributor: ADV Films
US Release Date US Running Time
2001 110 Minutes

Staff
Directed by Masayuki Ochiai
Writing credits Yasushi Fukuda, Keisuke Matsuoka, Masayuki Ochiai
Produced by Toru Shibata, Toshiaki Harada, Takeharu Sakurai, Kazuya Hamana, Setsuro Tagami
Music by Kuniaki Haishima
Cinematography by Osamu Fujishi
Film Editing by Yoshifumi Fukazawa
Production Design by Kiyomi Kanazawa, Takeshi Shimizu
Assistant Director Masaaki Tezuka, Kazuhiko Kondo, Hiroshi Okamoto
Cast
Toshiya Saga, Psychologist Goro Inagaki
Yuka Irie/Rieko/"Friendly Alien from Fatima"/Green Monkey Miho Kanno
Sakurai Takanori, Police Investigator Ken Utsui
Noriyuki Jissoji, TV Hypnotist Takeshi Masu
Katsumasa Kuraishi, Professor of Psychologist Shigemitsu Ogi
Keiko Mitsui, Sakurai's Aid Yuki Watanabe
Shimomoto, Psychiatrist Akira Shirai
Etsushi Muta, Police Ren Osugi
Toshiyuki Asao, Chief of Police Tadao Nakamura
Toshikazu Ide, Coroner Kenta Satoi
Police Masahiro Komoto
- Katsumi Takahashi
- Keisuke Horibe
- Wataru Shindo
- Moeko Ezawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None Green Monkey
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office, Soundtrack

Box Office
Release Date: June 5th, 1999 (Japan)
Distribution Earning: ¥800,000,000 / $7,500,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 1 The Hypnotist ADV Films (2001) Order
Region 2 Hypnosis Toho (2000)
Region 2 Hypnosis Eastern Cult Cinema (2002)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -