The Human Revolution Continues

Japan Release: 1976
Running Time:
159 minutes

The Human Revolution


Japanese Title

続人間革命
[Zoku Ningen Kakumei]

Distributor: Production:

Toho
Toho / Scenario Eiga

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

-
US Distributor: - / Time: -

Alternate Titles

The Human Revolution Continues
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Toshio Masuda
Writing credits Shinobu Hashimoto, Daisaku Ikeda
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Harumi Ibe
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Koji Hashimoto
Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Assistant Director of Special Effects Koichi Kawakita
- Tetsuro Tamba
- Tatsuya Nakadai
- Teruhiko Aoi
- Michiyo Aratama
- Junko Natsu
- Shinobu Ootake
- Masumi Kagawa
- Ichiro Nakaya
- Hiroshi Koizumi
- Akio Hasegawa
- Susumu Kurobe
- Akira Hamada
- Takeshi Hashimoto
- Shin Kishida
- Yoshifumi Tajima
- Torahiko Hamada
- Kazuo Kato
- Harumi Yamada
- Eisaburo Komatsu
- Shigeo Kato
- Kazuo Suzuki
- Kyu Harada
- Shinsuke Ashida
- Takashi Shimura
- Tetsuya Watari

Posters


Toho Stock Footage

Blue Mountain Continues
Blue Mountains Continues