International Title
-
Japanese Title
 続人間革命
 [Zoku Ningen Kakumei]
Production: Toho / Scenario Eiga
Distributor: Toho Japan: 1976
  Time: 159 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
The Human Revolution Continues [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Toshio Masuda
Writing credits Shinobu Hashimoto, Daisaku Ikeda
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Harumi Ibe
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Koji Hashimoto
Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Assistant Director of Special Effects Koichi Kawakita
Cast
- Tetsuro Tamba
- Tatsuya Nakadai
- Teruhiko Aoi
- Michiyo Aratama
- Junko Natsu
- Shinobu Ootake
- Masumi Kagawa
- Ichiro Nakaya
- Hiroshi Koizumi
- Akio Hasegawa
- Susumu Kurobe
- Akira Hamada
- Takeshi Hashimoto
- Shin Kishida
- Yoshifumi Tajima
- Torahiko Hamada
- Kazuo Kato
- Harumi Yamada
- Eisaburo Komatsu
- Shigeo Kato
- Kazuo Suzuki
- Kyu Harada
- Shinsuke Ashida
- Takashi Shimura
- Tetsuya Watari
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

DVDs and Blu-Ray
N/A

Reviews
N/A