The Human Revolution

Japan Release: 1973
Running Time:
159 minutes

The Human Revolution


Japanese Title

人間革命
[Ningen Kakumei]

Distributor: Production:

Toho
Toho / Scenario Eiga

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

The Human Revolution
US Distributor: NSA (1974) / Time: 160 Minutes

Alternate Titles

The Human Revolution
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Toshio Masuda
Writing credits Shinobu Hashimoto, Daisaku Ikeda
Produced by Tomoyuki Tanaka, Yasuyoshi Tajitsu
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Yoshiro Muraki
Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Narrator Taketoshi Naito
-
Tetsuro Tamba
- Tatsuya Nakadai
- Shinsuke Ashida
- Michiyo Aratama
- Tetsuya Watari
- Toshio Kurosawa
- Makoto Sato
- Izumi Yukimura
- Akihiko Hirata
- Kenji Sahara
- Akio Hasegawa
- Kazuo Kato
- Yoshifumi Tajima
- Shigeo Takamatsu
- Yasushi Suzuki
- Hiromi Matsushita
- Ruriko Ito
- Toki Shiozawa
- Sachio Sakai
- Naoya Kusakawa
- Seishiro Kuno
- Mashahiko Tanimura
- Hisashi Yokomori

Posters


Box Office

Release Date: September 8th, 1973 (Japan)
Total: ¥334,590,000 / $1,200,000 (Japan)

Toho Stock Footage