International Title:
-
Japanese Title:
Three Bad Men in a Hidden Fortress
US Title:
The Hidden Fortress
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1958 139 Minutes
 
US Distributor: Albex
US Release Date US Running Time
1962 126 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni
Produced by Akira Kurosawa, Sanezumi Fujimoto
Music by Masaru Sato
Cinematography by Kazuo Yamasaki
Film Editing by Akira Kurosawa
Production Design by Kohei Ezaki, Yoshiro Muraki
Assistant Directors Samaji Nonagase, Yoshimitsu Banno, Yoichi Matsue, Ken Sano, Yasuyoshi Tajitsu, Masahiro Takase
Cast
Rokurota Makabe, General Toshiro Mifune
Yukihime, Princess Misa Uehara
Tahei, Peasant Minoru Chiaki
Matakishi, Peasant Kamatari Fujiwara
Izumi Nagakura, Elderly General Takashi Shimura
Heiei Tadokoro, General Susumu Fujita
Old Lady-in-Waiting Eiko Miyoshi
Farmer's Daughter, Sold as a Slave Toshiko Higuchi
Guard Koji Mitsui
Samurai Shiten Ohashi
Slave Trader Kichijiro Ueda
Gambler Ikio Sawamura
Young Men Tadao Nakamaru, Rinsaku Ogata
Yamana Soldiers Ichiro Chiba, Shoichi Hirose, Niyoshi Kumaya, Makoto Sato
Barrier guard Yu Fujiki
Injured Fleeing Samurai Takeshi Kato
Old Man in Front of Sign Kokuten Kodo
Akisuki Soldiers Yoshio Kosugi, Ryu Kuze, Haruo Nakajima
Yamana Samurai Masayoshi Nagashima, Etsuro Nishijo
Guard at Pass Barrier Takeo Obugawa
Magistrate of the Bridge Barrier Toranosuke Ogawa
Soldier Senkichi Omura
Guard at Bridge Barrier Yutaka Sada
Captured Foot Soldier Sachio Sakai
Potential Slave Buyer Yoshifumi Tajima
Captured Soldier Akira Tani
Potential Slave Buyer Nakajiro Tomita
Samurai on Horseback Minoru Ito, Shin Otomo, Shigemasa Kanazawa, Haruya Sakamoto, Haruo Suzuki, Yoshio Tsuchiya, Hiroyoshi Yamaguchi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A

DVDs
Region 1 The Hidden Fortress Criterion (2001) Order
Region 1 Essential Art House: The Hidden Fortress Criterion (2006) Order
Region 2 Three Bad Men in a Hidden Fortress Toho (2003)
Region 4 The Hidden Fortress Madman (2004)
Blu-Ray The Hidden Fortress Criterion (2014) Order

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -