International Title
Hell's Gate Island
Japanese Title
 獄門島
 [Gokumon-to]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1977
  Time: 141 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
Prison Gate Island [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kon Ichikawa
Writing credits Kon Ichikawa, Seishi Yokomizo
Produced by Kazuo Baba, Osamu Tanaka
Music by Shinichi Tanabe
Cinematography by Kiyoshi Hasegawa
Film Editing by Michiko Ikeda, Chizuko Osada
Production Design by Shinobu Muraki
Assistant Director Fumisake Okada
Cast
Kosuke Kindaichi Koji Ishizaka
Sanae, Chimata's Cousin Reiko Ohara
Barber Oshichi Ryoko Sakaguchi
Osayo, Yosamatsu's Concubine Mitsuko Kusabue
Tsukiyo Kito, Osayo's First Daughter Yuko Asano
Yukie Kito, Osayo's Second Daughter Naeko Nakamura
Hanako Kito, Osayo's Third Daughter Yasuko Ichinose
Ryonen, Priest Shin Saburi
Tomoe Kito, Gihei's Wife Kiwako Taichi
Gihei Kito, Tomoe's Husband Hideji Otaki
Koan Murase, Doctor Tatsuo Matsumura
Shimizu, Police Officer Tsunehiko Kamijo
Kaemon Kito, Yosamatsu's Father Eijiro Tono
Katsuno, Kaemon's Concubine Yoko Tsukasa
Katsuno (Child) Keiko Oginome
Yosamatsu Kito, Sanae's Uncle Taketoshi Naito
Todoroki, Detective Takeshi Kato
Chimata Kito, Yosamatsu's Son Hirokazu Takeda
Shozo Ukai Peter
Ryotaku, Buddhist Chef Shuichi Ikeda
Takezo, Chief Fisherman Akiji Kobayashi
Seijuro, Oshichi's Father Norihei Miki
Oshichi's Mother Kazuko Numata
Otane, Shimizu's Wife Kiyoko Uno
Makihei Araki, Village Mayor Yoshio Inaba
Bando, Detective Kazunaga Tsuji
Disabled Soldier Noboru Mitani
- Yutaka Nakano
- Bunji Hayata
- Shizuko Azuma
- Yoko Oginome
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters


Box Office
Release Date: August 27th, 1977 (Japan)
Distribution Earning: ¥671,000,000 / $2,500,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs and Blu-Ray
Region 2 Prison Gate Island Toho (2004)

CD Soundtracks
Compilations

Reviews
N/A