International Title:
Gate of Youth
Japanese Title:
Gate of Youth
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1975 183 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1976 -

Staff
Directed by Kiriro Urayama
Writing credits Kiriro Urayama, Akira Hayasaka
Produced by Sanezumi Fujimoto, Tokuko Miyako
Music by Riichiro Manabe
Cinematography by Hiroshi Murai
Film Editing by Nobuo Ogawa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Koji Hashimoto
Cast
Shinsuke Ibuki Ken Tanaka
Shinsuke's Stepmother Sayuri Yoshinaga
Goro Akira Kobayashi
Piano Teacher Keiko Takahashi
Yuki, Shinsuke's Father Tatsuya Nakadai
Kaneyama, Korean Man Choichiro Kawarazaki
Ori-eh Shinobu Ootake
Narrator Shoichi Ozawa
Haruo Zan Fujita
- Susumu Fujita
- Takeshi Kato
- Masumi Harukawa
- Hisashi Igawa
- Takuya Fujioka
- Jun Hamamura
- Shigeyoshi Fujioka
- Hyoemon Hirosawa
- Toshie Kobayashi
- Kazuhiko Sugizaki
- Haruhiko Tagawa
- Kenji Matsuda
- Rie Yamazaki
- Toki Shiozawa
- Mitsuyo Inomata
- Mamoru Narumatsu
- Keiko Maezaki
- Koji Wuruki
- Yuko Tazawa
- Akira Muto
- Tamami Urayama
- Bruce Baron
- Goro Hanamaki
- Hiro Kasai
- Takashi Kanematsu
- Mitsunobou Fujikawa
- Atsuko Ami
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 The Gate of Youth Toho (2004)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -