International Title:
-
Japanese Title:
True Saviour Story: Fist of the Big Dipper - Raoh Legend: Martyred Love Arc
US Title:
-
Alternate Title:
True Saviour Story: Fist of the North Star - Raoh Legend: Martyred Love Arc
 
Production: North Star Pictures
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
2006 94 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Takahiro Imamura
Writing credits Nobuhiko Horie, Yoshinobu Kamo, Katsuhiko Manabe, Buronson, Tetsuo Hara
Produced by Hideki Yamamoto, Kiminobu Sato, Naoki Miya
Music by Keiichi Momose
Cinematography by Masato Sato
Film Editing by Jun Taguma
Production Design by Nobuto Sakamoto
Cast
Kenshiro Hiroshi Abe
Raoh Takashi Ukaji
Reina Kou Shibasaki
Souther Akio Otsuka
Shu Hochu Otsuka
Toki Kenyu Horiuchi
Soga Unsho Ishizuka
Bat Daisuke Namikawa
Lin Maaya Sakamoto
Shiba Miyu Irino
Yo Yuzuru Fujimoto
Meio Masuo Amada
Martha Toyo Seiko Fujiki
Kenshiro (Youth) Eiji Hanawa
Raoh (Youth) Shigeru Shibuya
Soga (Youth) Kouki Miyata
Reina (Youth) Masako Joh
Rizo Keiichi Sonobe
Deputy Takuma Suzuki
Leader Koichi Sakaguchi
Spectator Yoshinori Sonobe
Commanding Officer Keiko Sakai
Minion Hiroshi Shirokuma
Soldier Fumitoshi Miyajima
Ryo's Father Takafumi Kawakami
Kaito Taki Toko Aoyama
Ryo Tomoko Ishimura
Child Shiho Hisajima
Comrade Inosuke Rodriguez
- Takashi Mito
- Yohei Nishina
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
N/A N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -