International Title:
The Family Game
Japanese Title:
The Family Game
US Title:
The Family Game
Alternate Title:
-
 
Production: Nikkatsu / NCP / ATG
Distributor: ATG / Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1983 106 Minutes
 
US Distributor: Geneon
US Release Date US Running Time
2006 106 Minutes

Staff
Directed by Yoshimitsu Morita
Writing credits Yoshimitsu Morita, Yohei Honma, Yoshinori Kobayashi
Produced by Yutaka Okada, Shiro Sasaki
Cinematography by Yonezo Maeda
Film Editing by Akimasa Kawashima
Production Design by Katsumi Nakazawa
Assistant Director Shusuke Kaneko
Cast
Yoshimoto, Tutor Yusaku Matsuda
Mr. Numata, Father Juzo Itami
Mrs. Numata, Mother Saori Yuki
Shigeyuki, Younger Brother Ichirota Miyagawa
Shinichi, Older Brother Junichi Tsujita
Shigeyuki's English Teacher Yoneko Matsukane
Mieko's Sister Kaori Okamoto
Shuichi's English Teacher Shinobu Tsuruta
Neighbor's Wife Jun Togawa
Shigeyuki's Japanese Teacher Katsunobu Ito
Shigeyuki's Gymnastic Teacher Yoshihiro Kato
Yuriko Tagami Asako Kobayashi
Young Teacher Kentaro Shimizu
Mieko's Mother Kazuko Shirakawa
Yoshimoto's Lover Yoko Agi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 1 The Family Game Geneon (2006) Order
Region 2 The Family Game Geneon (2004)

Reviews
 Staff
   Nicholas Driscoll (05/13/2008) Score: Star Rating 4/5
 Users
   -