International Title:
-
Japanese Title:
The Edo Flower of Irresponsibility
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1964 89 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kajiro Yamamoto
Writing credits Kajiro Yamamoto
Produced by Sanezumi Fujimoto, Shin Watanabe
Music by Tessho Hagiwara
Cinematography by Seiichi Endo
Film Editing by Hideshi Ohi
Production Design by Hiroshi Ueda
Assistant Directors Susumu Kodama, Masao Asano, Masashi Matsumoto
Cast
- Hitoshi Ueki
- Kei Tani
- Hajime Hana
- Mitsuko Kusabue
- Reiko Dan
- Junko Ikeuchi
- Eitaro Shindo
- Yoko Fujiyama
- Jun Tazaki
- Yu Fujiki
- Ichiro Arishima
- Machiko Kitagawa
- Noriko Takahashi
- Yaeko Wakamizu
- Yoshifumi Tajima
- Shin Yasuda
- Senri Sakurai
- Eitaro Ishibashi
- Hiroshi Inuzuka
- Shigeki Ishida
- Yutaka Sada
- Ren Yamamoto
- Shoichi Hirose
- Senkichi Omura
- Naoya Kusakawa
- Nadao Kirino
- Masanari Nihei
- Shiro Tsuchiya
- Yutaka Nakayama
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -