International Title:
The Eagle of the Pacific
Japanese Title:
The Eagle of the Pacific
US Title:
-
Alternate Title:
Operation Kamikaze
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1953 119 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Ishiro Honda
Writing credits Shinobu Hashimoto
Produced by Iwao Mori, Sojiro Motoki
Music by Yuji Koseki
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita
Production Design by Iwao Akune, Takeo Kita, Akira Watanabe
Assistant Director Mikio Komatsu, Motoyoshi Oda
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Cast
Isoroku Yamamoto, Grand Admiral Denjiro Okochi
Tomonaga, 1st Lieutenant Toshiro Mifune
Furukawa, Commander Kan Nihonyanagi
Kashima, Commander Masao Shimizu
Mitsumasa Yonai, Premier Admiral Eijiro Yanagi
Fumimaro Konoe, Prince Minoru Takada
Koshiro Oikawa, Admiral Ichiro Sugai
Army Staff A Colonel Takashi Shimura
Chief of Staff, Combined Fleet Takamaru Sasaki
Commander of the Task Force Bontaro Miyake
Staff Officers Hajime Izu, Rentaro Mikuni, Keiju Kobayashi
- Toranosuke Ogawa
- Minosuke Yamada
- Fuyuki Murakami
- Katsumi Tezuka
- Heihachiro Okawa
- Koreya Senda
- Sachio Sakai
- Shin Otomo
- Yasuhisa Tsutsumi
- Yoshio Kosugi
- Haruo Nakajima
- Tadashi Okabe
- Yutaka Oka
- Akira Sera
- Shizuo Ikeda
- Seijiro Onda
- Kazuo Suzuki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 The Eagle of the Pacific Toho (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -