International Title:
Dodes'kaden
Japanese Title:
Dodes'kaden
US Title:
Dodes'ka-den
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Yonki-no-Kai Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1970 140 Minutes
 
US Distributor: Janus Films
US Release Date US Running Time
1974 140 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Shugoro Yamamoto, Hideo Oguni
Produced by Akira Kurosawa, Kon Ichikawa, Yoichi Matsue, Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi
Music by Toru Takemitsu
Cinematography by Yasumichi Fukuzawa, Takao Saito
Film Editing by Reiko Kaneko
Assistant Director Koji Hashimoto
Cast
Rokkuchan Yoshitaka Zushi
Rokkuchan's Mother Kin Sugai
Painter Kazuo Kato
Yukichi Shima Junzaburo Ban
Mrs. Shima Kiyoko Tange
Mr. Nomoto Tatsuhei Shimokawa
Mr. Matsui Keiji Furuyama
Mr. Ikawa Michio Hino
Tatsu Masuda Hideko Okiyama
Masuo Masuda Hisashi Igawa
Hatsutaro Kawaguchi Kunie Tanaka
Yoshie Kawaguchi Jitsuko Yoshimura
Bartender Koji Mitsui
Ryotaro Sawagami Shinsuke Minami
Misao Sawagami Yuko Kusunoki
Jiro Sawagami Satoshi Hasegawa
Shiro Sawagami Tatsuhiko Yagashita
Taro Sawagami Toshiyuki Tonomura
Hanako Sawagami Kumiko Ono
Umeko Sawagami Miika Oshida
Kyota Watanaka Tatsuo Matsumura
Otane Watanaka Tsuji Imura
Watanaka's step-daughter Tomoko Yamazaki
Tamba Atsushi Watanabe
Kumamba Jerry Fujio
Okabe Masahiko Kametani
Beggar Noboru Mitani
Beggar's Son Hiroyuki Kawase
Thief Sanji Kojima
Hei Hiroshi Akutagawa
Ocho Tomoko Naraoka
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 1 Dodes'kaden Criterion (2009) Order
Region 2 Dodes'kaden Toho (2003)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -