International Title:
-
Japanese Title:
Lone Desperados
US Title:
-
Alternate Title:
Desperado Outpost
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1959 108 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing credits Kihachi Okamoto
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Yuzuru Aizawa
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Iwao Akune
Assistant Director Susumu Takebayashi
Cast
Sergeant Okubo, aka Araki Makoto Sato
Kodama, Battalion Commander Toshiro Mifune
Bandit Chieftain's Sister Misa Uehara
Bandit Chieftain Koji Tsuruta
Prostitute Izumi Yukimura
Camp Assistant Tadao Nakamaru
Squad Leader Ichiro Nakaya
- Yosuke Natsuki
- Tatsuyoshi Ehara
- Michio Minami
- Mickey Curtis
- Chieko Nakakita
- Michiyo Yokoyama
- Toki Shiozawa
- Akira Sera
- Ikio Sawamura
- Akira Tani
- Ren Yamamoto
- Sachio Sakai
- Yutaka Nakayama
- Kenji Kasahara
- Yukiyoshi Uemura
- Akira Yamada
- Koji Iwamoto
- Nadao Kirino
- Yasuyuki Tsutsumi
- Koji Uno
- Akira Wakamatsu
- Toshio Miura
- Hiroshi Takagi
- Yasuzo Ogawa
- Hirokaru Okado
- Jerry Fujio
- Riki Nakayama
- Shigeo Tezuka
- Yukihiko Gondo
- Haruo Suzuki

Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Lone Desperados Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -