International Title:
-
Japanese Title:
Crazy Irresponsible Shimizu Port
US Title:
-
Alternate Title:
The Boss of Pick-Pocket Bay
 
Production: Toho / Watanabe Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1966 94 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Takashi Tsuboshima
Writing credits Hideo Oguni
Produced by Sanezumi Fujimoto, Shin Watanabe
Music by Tessho Hagiwara, Hiroshi Miyagawa
Cinematography by Fukuzo Koizumi
Film Editing by Ume Takeda
Production Design by Juichi Ikuno
Assistant Directors Yoshimitsu Banno, Masanobu Deme
Cast
- Hitoshi Ueki
- Kei Tani
- Hajime Hana
- Hiroshi Inuzuka
- Senri Sakurai
- Shin Yasuda
- Eitaro Ishibashi
- Reiko Dan
- Mie Hama
- Noriko Takahashi
- Akihiko Hirata
- Yutaka Nakayama
- Jun Tazaki
- Shigeki Ishida
- Yoshio Tsuchiya
- Nadao Kirino
- Somesho Matsumoto
- Ikio Sawamura
- Wataru Omae
- Senkichi Omura
- Shin Otomo
- Hiroshi Sekita
- Akira Tani
- Chotaro Togin
- Kenzo Tabu
- Hironobu Wakamoto
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -