College Samurai

Japan Release: 1957
Running Time:
105 minutes

College Samurai


Japanese Title

大学の侍たち
[Daigaku no Samurai Tachi]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

-
US Distributor: - / Time: -

Alternate Titles

College Samurai
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Nobuo Aoyagi
Writing credits Ryozo Kasahara
Produced by Sanezumi Fujimoto, Reiji Miwa
Music by Yuji Koseki
Cinematography by Seiichi Endo
Film Editing by Koichi Iwashita
Production Design by Iwao Akune, Takeo Kita
Assistant Director Eiji Iwaya
Akira Okubo Akira Kubo
Shinichi Takada Akira Takarada
Tatsuo Maehara Tatsuyoshi Ehara
Reisuke Okubo Kamatari Fujiwara
Reiko Mizuno Yoko Tsukasa
Mieko Nakajima Reiko Dan
Mrs. Nakajima Atsuko Ichinomiya
Masako Nakajima Tomoko Matsushima
Yokoyama Haruya Kato
Yamaoka Keiju Kobayashi
Matsumoto Hiroshi Tachikawa
Okabe Yu Fujiki
Maruyama Leopold Maresco
Kitagawa Ichiro Shimizu
Yamada Kenji Sahara
Department Store Clerk Shin Morikawa
- Mitsuko Kusabue
- Norihei Miki

Posters