International Title:
City of Beasts
Japanese Title:
City of Beasts
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1970 88 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Jun Fukuda
Writing credits Yoshihiro Ishimatsu, Haruhiko Oyabu
Produced by Jun Fukuda, Kazuo Baba
Music by Masaru Sato
Cinematography by Yuzuru Aizawa
Film Editing by Nobuo Ogawa
Production Design by Juichi Ikuno
Assistant Director Kunihiko Watanabe
Cast
Arima Toshio Kurosawa
Ishihama Rentaro Mikuni
Mitsuko Ishihara Noriko Takahashi
Iwano Hosei Komatsu
Hanaya Hideji Otaki
Kanamori Ryuji Kita
- Kawai Okada
- Daigo Kusano
- Eisaburo Komatsu
- Masao Shimizu
- Kyu Harada
- Gen Shimizu
- Kin Sugai
- Hironobu Wakamoto
- Kazuo Suzuki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 City of Beasts Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -