Bull of the Campus

Japan Release: 1961
Running Time:
83 minutes

Bull of the Campus


Japanese Title

大学の若大将
[Daigaku no Wakadaisho]

Distributor: Production:

Toho
Toho / Scenario Eiga

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

Bull of the Campus
US Distributor: Toho International (1962) / Time: -

Alternate Titles

University Young Guy
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Toshio Sugie
Writing credits Ryozo Kasahara, Yasuo Tanami
Produced by Sanezumi Fujimoto
Music by Kenjiro Hirose
Cinematography by Takashi Suzuki
Production Design by Shinobu Muraki
Assistant Director Koji Kajita
Yuichi Tanuma Yuzo Kayama
Sumiko Nakazato, Candy Store Clerk Yuriko Hoshi
Hisataro Tanuma, Yuichi's Father Ichiro Arishima
Kyoko Dano Reiko Dan
Teruko Tanuma, Yuichi's Sister Machiko Naka
Riki Tanuma, Yuichi's Grandmother Choko Iida
Makoto Tako, Swimming Club Manager Tatsuyoshi Ehara
Harumi Kitagawa Akemi Kita
Takizawa, Swimming Club Coach Yoshio Tsuchiya
Shinjiro Ishiyama Kunie Tanaka
Tanaka Koji Iwamoto
Ota Kazuo Suzuki
Takahashi Yasuhiko Saijo
Chieko Nomura Yoko Fujiyama
- Ken Uehara
- Asami Kuji
- Mitsuo Takezawa
- Bokuzen Hidari
- Kamatari Fujiwara
- Kin Sugai
- Ikio Sawamura
- Sachio Sakai
- Wataru Omae
- Akira Wakamatsu
- Yutaka Nakayama
- Nadao Kirino
- Shin Otomo
- Yutaka Sada

Posters


Background and Trivia

  • The first entry in what would be known as the "Young Guy" (若大将 - Wakadaisho) series.