International Title:
The Blue Stigma
Japanese Title:
Blue Christmas
US Title:
Blue Christmas
Alternate Title:
Blood Type: Blue
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1978 134 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1979 134 Minutes

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing credits Kuramoto Satoshi
Produced by Michio Morioka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Daisaku Kimura
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Kazuo Takenaka
Assistant Director Fumisake Okada
Cast
Taisuke Oki Hiroshi Katsuno
Saeko Nishida Keiko Takeshita
Kazuya Minami Tatsuya Nakadai
Teruhiko Hyodo Eiji Okada
Yuko Takamatsu Tetsuya Watari
Usami, Chief of Staff Ichiro Nakaya
Kazuo Nishida Kunie Tanaka
Commander Yoshio Inaba
Godai, Bureau Chief Eitaro Ozawa
Suzuki Kyohei Matsumoto
- Yusuke Okada
- Kaoru Yachigusa
- Yusuke Ashida
- Masago Shimada
- Hideyo Amamoto
- Shin Kishida
- Mineko Okamoto
- Naoko Otani
- Daigo Kusano
- Haruna Ikezawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Blue Christmas Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -