International Title
-
Japanese Title
 けものみち
 [Kemonomichi]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1965
  Time: 150 minutes
 
Initial US Title
 Beast Alley
US Distributor: Toho (1966) Time: 150 minutes
Alternate Movie Titles:
The Animal Trail [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Eizo Sugawa
Writing credits Seicho Matsumoto, Yoshio Shirasaka, Eizo Sugawa
Produced by Sanezumi Fujimoto, Masakatsu Kaneko
Music by Toru Takemitsu
Cinematography by Yasumichi Fukuzawa
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Kiyoshi Nishimura
Cast
Tamiko Narisawa Junko Ikeuchi
Hisatsune, Detective Keiju Kobayashi
Kota Kito Eitaro Ozawa
Shojiro Kotaki Ryo Ikebe
Katsuragi Yoshio Tsuchiya
Takamori Masahiko Arima
Yoneko Michiko Otsuka
Machiko Noriko Sengoku
Hunting Cap Man Ichiro Shoji
Koizumi Sen Yano
- Susumu Kurobe
- Yunosuke Ito
- Tadao Nakamaru
- Kin Sugai
- Koreya Senda
- Midori Chigusa
- Yoshio Inaba
- Kenzo Tabu
- Toriko Takahara
- Katsumi Tezuka
- Akira Tani
- Toru Ibuki
- Yukihiko Gondo
- Yasuhisa Tsutsumi
- Hideo Shibuya
- Hosei Komatsu
- Takamaru Sasaki
- Sensho Matsumoto
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

DVDs and Blu-Ray
Region 2 The Animal Trail Toho (2009)

Reviews
N/A