Attack Squadron

Japan Release: 1963
Running Time:
101 minutes

Attack Squadron


Japanese Title

太平洋の翼
[Taiheiyo no Tsubasa]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

Wings of the Pacific

Initial US Title

Attack Squadron
US Distributor: Westhampton Film Corporation (1963) / Time: 101 minutes

Alternate Titles

Rubbish
[Literal Translation]

The Last Flight of the Eagles
[Italian]


Staff

Cast

Directed by Shue Matsubayashi
Writing credits Katsuya Susaki, Shinchi Sekizawa
Produced by Tomoyuki Tanaka, Yasuyoshi Tajitsu
Music by Ikuma Dan
Cinematography by Takao Saito, Takashi Suzuki, Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita, Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Takeo Kita, Akira Watanabe
Assistant Director Koji Kajita
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Assitant Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Senda, Lieutenant Colonel Toshiro Mifune
Shiro Taki, Captain Yuzo Kayama
Admiral Takashi Shimura
Nobuo Ataka, Captain Yosuke Natsuki
Teppei Yano Makoto Sato
Ito, Yamato Commander Susumu Fujita
Commander Jun Tazaki
Senda's Aide Akihiko Hirata
Yoshifumi Tajima ... Sailor
Destroyer Captain Yoshio Kosugi
Transport Pilot Senkichi Omura
- Yuriko Hoshi
- Ryo Ikebe
- Kiyoshi Atsumi
- Ko Nishimura
- Mie Hama
- Hideo Sunazuka
- Ichiro Nakaya
- Seiji Miyaguchi
- Tadao Nakamaru
- Seizaburo Kawazu
- Masao Shimizu
- Nadao Kirino
- Ren Yamamoto
- Yutaka Nakayama
- Ko Mishima
- Katsumi Tezuka
- Kozo Nomura
- Akira Wakamatsu
- Shoichi Hirose
- Wataru Omae
- William Schoolinger
- Jack Davis
- Haruo Nakajima
- Tetsu Nakamura
- Tadashi Okabe
- Yutaka Oka
- Seiji Onaka
- Shin Otomo
- Toshihiko Furuta
- Yukihiko Gondo
- Shigeki Ishida
- Hisaya Ito
- Keiju Kobayashi
- Hiroshi Koizumi
- Tatsuya Mihashi
- Fuyuki Murakami
- Yutaka Sada
- Sachio Sakai
- Hiroshi Sekita
- Hiroshi Tachikawa
- Yoshio Tsuchiya
- Yasuhisa Tsutsumi
- Ken Uehara
- Koji Uno
- Koji Uruki

Posters


DVDs and Blu-rays

Japan Region 2 Wings of the Pacific Toho (2005)

Background and Trivia

  • Toho registered the film with the US copyright office on August 14th, 1989. Under registration number PA0000435878, the movie was copyrighted with the titles Attack Squadron, its international title, and Taiheiyo no Tsubas., its Romaji title.