International Title:
Antarctica
Japanese Title:
The South Pole Story
US Title:
Antarctica
Alternate Title:
-
 
Production: Fuji TV / Gakken / Kurahara
Distributor: Toho / Nippon Herald
Japan Release Date Japan Running Time
1983 143 Minutes
 
US Distributor: Fox
US Release Date US Running Time
1984 112 Minutes

Staff
Directed by Koreyoshi Kurahara
Writing credits Koreyoshi Kurahara, Toshiro Ishido, Tatsuo Nogami, Kan Saji
Produced by Hiroshi Furuoka, Koreyoshi Kurahara, Haruo Shikanai, Tomohiro Kaiyama, Masaru Kakutani, Koretsugo Kurahara, Juichi Tanaka, Tsuneyuki Morishima
Music by Vangelis
Cinematography by Akira Shiizuka
Film Editing by Koreyoshi Kurahara, Akira Suzuki
Production Design by Hiroshi Tokuda
Assistant Director Minoru Yamashita, Takeshi Obayashi
Cast
Ushioda Ken Takakura
Ochi Tsunehiko Watase
Ozawa Taicho Eiji Okada
Ozawa Keiko Masako Natsume
Shimura Asako Keiko Oginome
Morishima Kyoju Takeshi Kusaka
Horigome Taicho Shigeru Koyama
Iwakiri Sencho So Yamamura
Tokumitsu Taiin Jun Eto
Toda Taicho Koichi Sato
Kissaten Master Shin Kishida
Nonomiya Taicho Takeshi Obayashi
Ozaki Taicho Shinji Kanai
Tsuruta Taiin Hatsunori Hasegawa
Catherine Susan Napier
Captain of the Burton Charles Adams
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A Box Office

Box Office
Release Date: July 23rd, 1983 (Japan)
Budget:
¥2,500,000,000 / $10,500,000 (Japan, Rough Figure)
Distribution Earning:
¥5,900,000,000 / $25,500,000 (Japan, Rough Figure)
Total:
¥11,000,000,000 / $47,500,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 2 The South Pole Story Pony Canyon (2001)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -