International Title:
Actress
Japanese Title:
Movie Actress
US Title:
Actress
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1987 130 Minutes
 
US Distributor: R5/S8
US Release Date US Running Time
1987 130 Minutes

Staff
Directed by Kon Ichikawa
Writing Credits Kon Ichikawa, Shinya Hidaka, Kaneto Shindo
Produced by Tomoyuki Tanaka, Kon Ichikawa, Hiroaki Fujii
Music by Kensaku Tanikawa
Cinematography by Yukio Isohata
Film Editing by Chizuko Osada
Production Design by Shinobu Muraki
Cast
Kinuyo Tanaka Sayuri Yoshinaga
Mother Mitsuko Mori
Kenji Mizoguchi Bunta Sugawara
Shiro Kido Koji Ishizaka
Heinosuke Gosho Kiichi Nakai
Seiko Yasuko Sawaguchi
Tamayo Michiyo Yokoyama
Nakama Mitsuru Hirata
Isoya Hisashi Igawa
Ken Uehara Ken Uehara
Kuginukiya Kyoko Kishida
Kiyohiko Ushihara Yusuke Koike
Yasujiro Ozu Shigemitsu Ogi
Kokichi Takada Kokichi Takada
Shozo Ryuzo Tanaka
Gentaro Fujio Tsuneta
Hiroshi Shimizu Toru Watanabe
Hatsuko Yamashita Kimiko Yoshimiya
- Miki Sanjo
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -