International Title
-
Japanese Title
 マルサの女2
 [Marusa no Onna 2]
Production: Itami Production
Distributor: Toho Japan: 1988
  Time: 127 minutes
 
Initial US Title
 A Taxing Woman Returns
US Distributor: New Yorker Films (1989) Time: 127 minutes
Alternate Movie Titles:
A Taxing Woman 2 [Literal translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Juzo Itami
Writing credits Juzo Itami
Produced by Seigo Hosogoe, Yasushi Tamaoki
Music by Toshiyuki Honda
Cinematography by Yonezo Maeda
Film Editing by Akira Suzuki
Production Design by Shuji Nakamura
Assistant Director Hisashi Toma
Cast
Ryoko Itakura Nobuko Miyamoto
Hanamura Masahiko Tsugawa
Sadohara Tetsuro Tamba
Ijuin Yasuo Daichi
Mishima Toru Masuoka
Kaneko Kinzoh Sakura
Inspectors Tetsuya Ito, Takashi Kanematsu, Hanbei Kawai, Masaru Sakurai, Retsu Kuratani, Kazumasa Takemoto, Maki Yonekura, Takashi Saito, Yojiro Mori, Eiko Takayama, Hisanao Watanabe, Yoshihiko Watarai, Kazunori Shigeki, Akira Shinjo, Jun'ichi Kubozono, Hiroyuki Mita, Hideo Yamase, Yoshiyuki Hosomi, Kazuo Yamashita, Kenji Fujishiro, Mutsuho Kobayashi, Kenzo Shirahama
Guard Shigeo Shintomi, Naoto Samukawa
Akiyama Mach Fumiake
Yamada Yoshihiro Kato
Master of the Greasy Spoon Ban Kojika
Wife of the Greasy Spoon Chineko Sugawara
Photographer Taro Ishida
Photographer's Wife Mieko Yuki
University Professor Koji Nanbara
Hostess Rei Okamoto
Fur Shop Hostess Kazuyo Asari
Soapland Princess Noriko Murai
Apartment Manager Bunpei Takeuchi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters


DVDs and Blu-rays

Japan Region 2 A Taxing Woman 2 Geneon (2005)
Japan Blu-Ray A Taxing Woman 2 Toho (2011)