International Title
-
Japanese Title
 マルサの女
 [Marusa no Onna]
Production: Itami Production / New Century Producers
Distributor: Toho Japan: 1987
  Time: 127 minutes
 
Initial US Title
 A Taxing Woman
US Distributor: Original Cinema (1988) Time: 127 minutes
Alternate Movie Titles:
-Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Juzo Itami
Writing credits Juzo Itami
Produced by Seigo Hosogoe, Yasushi Tamaoki
Music by Toshiyuki Honda
Cinematography by Yonezo Maeda
Film Editing by Akira Suzuki
Production Design by Shuji Nakamura
Cast
Ryoko Itakura Nobuko Miyamoto
Hideki Gondo Tsutomu Yamazaki
Hanamura Masahiko Tsugawa
Ijuin Yasuo Daichi
Kaneko Kinzoh Sakura
Himeda Hajime Aso
Kazue Kenmochi Kiriko Shimizu
Kumi Torikai Kazuyo Matsui
Jukichi Ishii Hideo Murota
Kangofu Machiko Watanabe
Rihei Hakamada Shotaro Takeuchi
Gondo's Driver Mitsuhiko Kiyohisa
Fudosanya Akira Shioji
Tsuyuguchi Hideji Otaki
Ninagawa's Confidant Koichi Ueda
Ninagawa's Minions Yusuke Nagumo, Jambo Sugita, Minoru Shiga, Hideaki Mikoshiba, Usaburo Oshima, Atsushi Yamamoto, Yukitomo Tochino
Zeimushoin Masatoshi Kimura, Hiroyuki Yamada, Kazuo Arai, Yusuke Tozawa, Satoru Yoshida, Satohiro Sakai, Ben Ichikawa, Shinji Nomura, Yo Aoto, Yasuo Shimosaka, Kaido Yamazaki, Mari Sakai, Junko Ishida, Tokiyo Chiba, Hikaru Uchida, Nobuyuki Suzuki
Sasatsukan Takashi Saito, Masaru Sakurai, Kaizo Hori, Kazumasa Takemoto, Takushi Iwao, Sosuke Kaji, Ryuta Kashiwagi, Bin Sasaki, Sadami Sakaguchi, Tetsuya Ito, Takashi Kanematsu, Takashi Yagi, Maki Yonekura, Hanbei Kawai
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

DVDs and Blu-Ray
Region 2 A Taxing Woman Geneon (2005)
Blu-Ray A Taxing Woman Toho (2011)

Reviews
N/A